งานแข่งขันเปตองการกุศลมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง

 

 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ให้กับมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เพื่อใช้ในกิจกรรม การจัดงานแข่งขันเปตองการกุศล หารายได้สมทบทุนก่อสร้างมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โดยมีนายสมหมาย ยกบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เป็นตัวแทนรับ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

07026301

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ BIG CLEANING DAY “เก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด”

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (กิจกรรม Big Cleaning Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกผู้คน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อำเภอเหนือคลอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ สมาชิก อบต. นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ โดยมี นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี

03026301  03026302  03026303  03026304 
03026305  03026306  03026307  03026308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint