กฟผ.กระบี่ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

580511

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๓ และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรร่วมใจบ้านตาลคู่” หมู่ที่ ๒ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Read more: กฟผ.กระบี่ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนทีมฟุตบอลยุวชน ตำบลคลองเขม้าแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต ๘

580508

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายพิสุทธิ์ ตันตาปกุล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทน กฟผ.กระบี่ มอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับทีมฟุตบอลยุวชนตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Read more: กฟผ.กระบี่ สนับสนุนทีมฟุตบอลยุวชน ตำบลคลองเขม้าแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต ๘

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint