กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดท่าเทียบเรือบ้านควนต่อ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

580109

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ กฟผ.กระบี่ โดยนายพิสุทฺธิ์ ตันตาปกุล หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดท่าเทียบเรือโดยสารและพิธีส่งมอบท่าเทียบเรือบ้านควนต่อ หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองเขม้า อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   

Read more: กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดท่าเทียบเรือบ้านควนต่อ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint