กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ละหมาด โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

 

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบเงินร่วมสมทบทุน การจัดงานระดมทุนหารายได้ จัดสร้างอาคารละหมาด(สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ)หลังใหม่ ของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า ๕๐ ปี ทั้งนี้โดยมีนายอิสมาแอล ไร่ใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ สถานที่จัดงานโรงเรียน ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

31016301  31016302 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

 

 

 

 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นายธันวา การแข็ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และนายอานิตร ชุมเชื้อ ช่างระดับ ๕ แผนกบริหารท่าเรือ ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ชุมชนรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน ซึ่งกำหนดให้มีการสื่อสารประเด็นสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้ใน EIA เช่น ผลกระทบทางอากาศ การขนส่งเชื้อเพลิงและท่าเทียบเรือ แก่ชุมชนทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้ากระบี่และการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ใน EIA ขจัดความกังวล เกิดการยอมรับและไว้วางใจ

280163021  280163022  280163023  280163024 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint