งานวันครอบครัว กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย อปต. อฟภ. กมบ - ช. ร่วมจัดกิจกรรม "วันครอบครัว กฟผ.กระบี่" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตำเสา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โดยมีนายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้  กล่าวต้อนรับและกล่าวอวยพรผู้ปฏิบัติงาน และทำพิธี รดน้ำ-ดำหัว ขอพรจากผู้อาวุโส อดีตผู้บริหาร กฟผ.กระบี่ ทั้งนี้ "งานวันครอบครัว กฟผ.กระบี่" จัดขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งยังได้แสดงออกถึง ความกตัญญู มุทิตาจิต พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น เสร็จพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกชมรมผู้อาวุโสภาคใต้ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

03046201  03046202  03046203  03046204 
03046205  03046207  03046208  03046209 
       

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint