กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ BIG CLEANING DAY

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ (BIG CLEANING DAY) หรือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสาง และทำตามแผนกิจกรรม ๕ส ที่จะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยกิจกรรม ๕ส ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต การเพิ่มผลผลิตการลดความสูญเสีย กิจกรรมจะมีทั้งการทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนรวม จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน มีความเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

22046201  22046202  22046203  22046204 

 


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint