กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า สร้างสัมพันธภาพที่ดี ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกิจกรรม Happy Relax สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง สร้างความผ่อนคลายในชีวิต ด้วยความเชื่อว่า การที่คนทำงานหากไม่รู้จักการผ่อนคลายบ้าง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า เกิดความเครียด อันจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร ตามแผนบริหารจัดการ ของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace)

27086201 27086202  27086203  27086204  27086205

 


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint