กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ แผนกบำรุงรักษาโยธา โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง สร้างความผ่อนคลายในชีวิต (Happy Relax) ตามแผนบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์กร การสร้างคนให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน.... โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม “นับก้าวเดิน มาเบิร์นกันเถอะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพดี (Happy Body) ตามแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วย

180096201  180096202  180096203  180096204  180096205 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint