โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม ส่งพี่กลับบ้าน ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “ส่งพี่กลับบ้าน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักความผูกพันและมุทิตาจิตต่อพี่ๆผู้ปฏิบัติงาน ที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรจนเกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ มีผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ จำนวน ๑๖ คน

300096201  300096202  300096203  300096204  300096205 
300096206  300096207  300096208  300096209  300096210 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint