ผู้ปฏิบัติงาน รฟ.กระบี่ รับฟังผลการศึกษา โครงการงานวิจัยการผลิตอิฐคอนกรีตจากยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างรื้อถอน และซากต้นปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

  ตามที่ กฟผ.ได้ให้ทุนวิจัยสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการวิจัย การจัดการแบบหมุนเวียน โดยการใช้ยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนและซากต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตอิฐคอนกรีต สำหรับตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต : กรณีศึกษาการจัดการขยะจากโรงไฟฟ้าและชุมชนในจังหวัดกระบี่ ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต นั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา แผนกเคมีโรงไฟฟ้าภาคใต้ และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการทำโครงการวิจัยฯ และการสาธิตขั้นตอนวิธีการทำอิฐคอนกรีต จากคณะนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต ณ ห้องประชุมอาคารโยธา โรงไฟฟ้ากระบี่

27016301  27016302  27016303  27016304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint