กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรมวัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของ กฟผ.และ PA ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. สายงาน รวฟ. ,ชฟฟ๑. และ อฟภ. ในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและโรงไฟฟ้าทับสะแก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

05026301  05026302  05026303  05026304 
05026305  05026306  05026307   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint