บุคคลต้นแบบ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ใด้มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ปี ๒๕๖๓ ประจำฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ให้กับนายวีระพันธ์ สว่างแสง ช่างระดับ ๗ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ สำหรับบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล สมควรยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นและมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำความดีต่อไป

12036301  12036302 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint