รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)และคณะ โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปทิศทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้

11076301  11076302  11076303  11076304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint