โรงไฟฟ้าภาคใต้จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดงานเลี้ยง ให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ๕ คน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ๔ คนและผู้เกษียณฝากสาย ๒ คน กิจกรรมจัดขึ้น ทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ภาคกลางวัน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทชนิดกีฬา สำหรับภาคกลางคืน ได้จัดงานเลี้ยงขึ้น โดยมีนายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในฐานะรองประธานคณะทำงานจัดงานวันเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานมีชุดการแสดงต่างๆบนเวที การมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ การจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีและร่วมรับประทานอาหาร อย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีผู้ปฏิบัติงานและอดีตผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมงาน ณ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล โรงไฟฟ้ากระบี่

10096301  10096302  10096303  10096304 
10096305  10096306  10096307  10096308 
10096309  10096310  10096311  10096312 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint