สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดินรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพัก กฟผ. ได้ตระหนักให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ทุกพื้นที่ของ กฟผ.กระบี่ ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว ปลอดภัย ๑๐๐ % ในนามของ กฟผ.กระบี่ ใคร่ขอขอบคุณ คุณรัตนาวดี ทนุผล หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน ที่ได้จัดทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองขนาน มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งนี้

230963021  230963022  230963023  230963024  230963025 
230963026  230963027  230963028  230963029  230963030 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint