โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม ส่งพี่กลับบ้าน ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม  “ส่งพี่กลับบ้าน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักความผูกพันและมุทิตาจิตต่อพี่ๆผู้ปฏิบัติงาน ที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรจนเกษียณอายุราชการ กิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ศาล ปลูกต้นไม้ เปิดใจผู้เกษียณ รับประทานอาหารร่วมกัน โดยในปีนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่มีผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ คน

30096301  30096302  30096303  30096304 
30096305  30096306  30096307  30096308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint