โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบริเวณคลังน้ำมันของ กฟผ. ความรุนแรงระดับ ๒

 

 

 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หบทต-ฟ.) ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ที่ความรุนแรงระดับ ๒ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้โดยลำพัง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ มาช่วยระงับเหตุ ทั้งนี้โดยมีนายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน และนายจินดา เฉิดโฉม หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อสร้างทักษะและความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงาน ในการเข้าระงับเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย และเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ที่ได้กำหนดให้คลังน้ำมันของ กฟผ. ต้องมีการซ้อมแผนดับเพลิงความรุนแรงระดับ ๒ ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้สมมติเหตุการณ์ขณะผู้ปฏิบัติงานแผนกบริหารท่าเรือ ทำการเชื่อมท่อ Line Drain ของ Instrument บริเวณ Fuel Oil Tank No.๒ ได้เกิดน้ำมันเตารั่วไหลจาก Valve Drain ของ Instrument ถูกสะเก็ดไฟเชื่อมทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น ทีมดับเพลิงจากแผนกบริหารท่าเรือ ได้พยายามควบคุมเพลิงในทันที แต่ไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ จึงขอความช่วยเหลือมายังโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อส่งทีมสนับสนุนมาช่วยควบคุมเพลิง จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมา จากนั้นได้มีการประชุม เพื่อสรุปผลและนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

16116301  16116302  16116303  16116304 
16116305  16116306  16116307  16116308 
16116309  161163010  161163011  161163012 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint