โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล บริเวณ FUEL OIL STORAGE TANK

 

 

 

 

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ทำการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล บริเวณ Fuel Oil Storage Tank โรงไฟฟ้ากระบี่ ความรุนแรงระดับ ๒ ทั้งนี้โดยสมมุติเหตุการณ์ ขณะที่โรงไฟฟ้ากระบี่ กำลังเดินเครื่องจ่าย Load ๓๔๐ MW. โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบจาก CCTV พบว่ามีผู้นำวัตถุต้องสงสัยเข้าไปวางไว้บริเวณ Tank Farm จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและพนักงานเดินเครื่องเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบวัตถุต้องสงสัยและเกิดระเบิดขึ้น ทำให้ท่อ Drain Line Fuel Oil บริเวณ Fuel Oil Storage Tank 1A เสียหาย เกิดไฟไหม้และน้ำมันหกรั่วไหล หดบต-ฟ. จึงสั่งทีมปฏิบัติการและทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าระงับเหตุ แต่เพลิงยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะลุกลามติด Fuel Oil Storage Tank หดบต-ฟ. จึงแจ้งขออนุมัติ กผบต-ฟ. พิจารณา ประกาศแผนภาวะฉุกเฉินระดับ ๒ และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมสนับสนุนเข้าดำเนินการช่วยระงับเหตุป้องกัน จำเป็นต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานทุกคนออกจากอาคารโรงไฟฟ้า จากเหตุการณ์ข้างต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คนคือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานทีมดับเพลิง ได้รับบาดเจ็บหกล้มศรีษะกระแทก มีน้ำมันเตารั่วไหลประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร บางส่วนรั่วไหลลงสู่ Oil Separator และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ภายหลังสามารถควบคุมเพลิงและน้ำมันหกรั่วไหลได้แล้ว ได้มีการสำรวจความเสียหาย จัดเก็บน้ำมันรั่วไหลและสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชุมสรุปผลเพื่อนำมาใช้ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

17116301  17116302  17116303  17116304 
17116305  17116306  17116307   17116308

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint