ผู้บริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ ตรวจเยี่ยม ๕ส ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะทำงานแผนกิจกรรม ๕ส อฟภ. ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาในการดำเนินงาน การทำกิจกรรม ๕ส ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดโรงไฟฟ้ากระบี่ ตามแผนงานประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมระดับฝ่ายและระดับกอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

09126301  09126302  09126303  09126304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint