งานวันครอบครัว กฟผ.ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘

580409

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ คณะกรรมการบริหารงานชมรมผู้อาวุโส กฟผ.สาขาภาคใต้ พร้อมทั้งสมาชิกชมรม และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กระบี่ ร่วมกันจัดงานวันครอบครัว กฟผ.ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๘

Read more: งานวันครอบครัว กฟผ.ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘

การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๕๘

580319 1

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร จัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

Read more: การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๕๘

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint