โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ความรุนแรงระดับ ๒

581124 1

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกับเรือบรรทุกน้ำมัน จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน โดยกำหนดภาวะฉุกเฉินความรุนแรงระดับ  ๒  ซึ่งเป็นความรุนแรงปานกลาง  ที่แผนกบริหารท่าเรือคลังน้ำมันบ้านคลองรั้วไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยลำพัง

Read more: โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ความรุนแรงระดับ ๒

โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรม ส่งพี่กลับบ้านผู้ปฏิบัติงาน ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘

580930

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดกิจกรรม “ส่งพี่กลับบ้าน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการของโรงไฟฟ้ากระบี่ ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน

Read more: โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรม ส่งพี่กลับบ้านผู้ปฏิบัติงาน ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint