โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี วันจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

580130

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดพิธีทาบุญครบรอบปีที่ ๑๑ นับจากวันจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

Read more: โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี วันจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

580121

ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ งานรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้ากระบี่ (งรป-อฟภ.) โดย นายประภาส มากผล หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับ ๓ และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดฉีดล้าง  

Read more: โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint