การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

 

 

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะเข้ามอบกระเช้าต้อนรับร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ แก้วสวน โอกาสย้ายมารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

28106201

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ให้สามารถเจริญเติบโต และบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถากถางวัชพืชที่โคนต้นยางนา ซึ่งเป็นเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ กฟผ. ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงาน และได้จัดกิจกรรมปลูก เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในเนื้อที่ ๑๕ ไร่ บริเวณพื้นที่สถานพยาบาลเก่า ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่

21106201  21106202  21106203  21106204 
21106205  21106206  21106207  21106208 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint