รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)และคณะ โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปทิศทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้

11076301  11076302  11076303  11076304 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ซ้อมแผนดับเพลิงและน้ำมันหกรั่วไหลจากท่าเทียบเรือ กฟผ. ความรุนแรงระดับ ๒

 

 

 

   วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและน้ำมันหกรั่วไหลจากท่าเทียบเรือ ของ กฟผ.ที่บ้านคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ความรุนแรงระดับ ๒ (ED.๒) โดยสมมติเหตุการณ์ ขณะผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของแผนกบริหารท่าเรือ ทำการเชื่อมตู้ Control instrument เกิดสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดผ้าเปื้อนน้ำมัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ลามไปติดน้ำมันของท่อ Hose น้ำมันเตาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทำให้มีน้ำมันเตาหกรั่วไหลลงสู่ทะเล บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ ปริมาณ ๒๐๐ ลิตร จึงหยุดปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเข้าระงับเหตุ จากการประเมินสถานการณ์เพลิงที่ลุกไหม้,ปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลและทิศทางของกระแสน้ำ หบทต-ฟ. ไม่สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง จึงขอกำลังสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าให้การช่วยเหลือ จนสามารถระงับเหตุได้การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมตามแผนประจำปี เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและเข้าระงับเหตุ สามารถกระทำได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจต่อชุมชนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของโรงไฟฟ้ากระบี่ อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

19066301  19066302  19066303  19066304 
19066305  19066307  19066309  190663010 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint