การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจราชการพื้นที่ จังหวัดกระบี่

 

 

 

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ(ช่วงเช้า) ได้ตรวจเยี่ยมท่าเรือและคลังน้ำมัน ของ กฟผ.ที่บ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยทางเรือ เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์ไฟฟ้าในภาคใต้ การดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ โดยมีนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้

   (ช่วงบ่าย) รมต.พลังงาน ได้เป็นประธานในพิธี เปิดหัวจ่ายน้ำมันดีเซล B20 ของสถานีบริการน้ำมันภายใน จ.กระบี่ และ เยี่ยมชมการประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของสถานีบริการน้ำมันต่างๆ รวมทั้งตรวจเยี่ยมจุดแบ่งปันน้ำมันเชื้อเพลิง B100 ของชมรมกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย

12066201  12066202  12066203  12066204  12066205 
12066206  12066207  12066208  12066209  12066210 

โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. เป็นประธาน ในพิธีเปิด กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ การใส่ปุ๋ย การปลูกต้นยางนาและต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารที่ทำการ อฟภ. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม เมื่อต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน กฟผ.ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้เห็นถึงความใส่ใจ ความมุ่งมั่น ของ กฟผ.ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี

05066201  05066202  05066203  05066204  05066205 
05066206  05066208  05066207  05066209  05066210 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint