ผู้ปฏิบัติงาน รฟ.กระบี่ รับฟังผลการศึกษา โครงการงานวิจัยการผลิตอิฐคอนกรีตจากยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างรื้อถอน และซากต้นปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

  ตามที่ กฟผ.ได้ให้ทุนวิจัยสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการวิจัย การจัดการแบบหมุนเวียน โดยการใช้ยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนและซากต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตอิฐคอนกรีต สำหรับตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต : กรณีศึกษาการจัดการขยะจากโรงไฟฟ้าและชุมชนในจังหวัดกระบี่ ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต นั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา แผนกเคมีโรงไฟฟ้าภาคใต้ และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการทำโครงการวิจัยฯ และการสาธิตขั้นตอนวิธีการทำอิฐคอนกรีต จากคณะนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต ณ ห้องประชุมอาคารโยธา โรงไฟฟ้ากระบี่

27016301  27016302  27016303  27016304 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปีวันจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

 

 

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบปีที่ ๑๖ นับจากวันจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ ณ บริเวณอาคาร ลาน Turbine ชั้น ๓ และพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุม อันดามัน ๒ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลัง ความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ของโรงไฟฟ้ากระบี่

28016301  28016302  28016303  28016304 
28016305  28016306  28016307  28016308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint