โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

580121

ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ งานรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้ากระบี่ (งรป-อฟภ.) โดย นายประภาส มากผล หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับ ๓ และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำรถบรรทุกน้ำ ทำความสะอาดฉีดล้าง  

Read more: โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint