รงไฟฟ้ากระบี่ รับการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ

 

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ (กบหภต-ฟ.) พร้อมด้วยคณะทำงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ ทีมคณะผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สสจ.กระบี่ รพ.กระบี่ และ รพ.เหนือคลอง นำโดยนางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   โอกาสมาตรวจประเมิน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ โดยการตรวจประเมินดังกล่าว จะเป็นการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการ พร้อมการตรวจสอบเอกสารและตรวจประเมินพื้นที่

ทั้งนี้การประเมินดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ยื่นสมัครสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กับกระทรวงสาธารณสุข ใน ๔ ส่วน ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน หมวดที่ ๒ ปลอดโรค หมวดที่ ๓ ปลอดภัย และหมวดที่ ๔ กายใจเป็นสุข โดยเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งให้ทราบว่า โรงไฟฟ้ากระบี่ ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเด่น สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับเขต สามารถได้รับการประเมินต่อในระดับประเทศ ต่อไป

09016301  09016302  09016303 

ผู้ปฎิบัติงาน โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (Admin.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำโดย นายดำรงค์ ไสยะ อฟภ. ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและความเป็นศิริมงคล แก่ หน่วยงาน ตนเองและครอบครัว

03016301  03016302  03016303  03016304 
03016305  03016306  03016307  03016308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint