ชาว กฟผ.กระบี่ รวมใจสวมเสื้อเหลืองน้อมใจถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

 

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมกว่า ๑,๖๐๐ คน สวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยร่วมกันจัดแถวแปรอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งพิธีการได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และนำผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น มีการขับเสภาบทอาศิรวาทราชสักการะ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

  ในการนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดการจัดพิธีดังกล่าวจากสำนักงานใหญ่ ไปยังเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ในส่วนของหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.)และกองเหมืองกระบี่ (กมบ-ช.) นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงเช่นเดียวกัน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

22046221  22046222  22046223 

กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ BIG CLEANING DAY

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ (BIG CLEANING DAY) หรือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสาง และทำตามแผนกิจกรรม ๕ส ที่จะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยกิจกรรม ๕ส ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต การเพิ่มผลผลิตการลดความสูญเสีย กิจกรรมจะมีทั้งการทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนรวม จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน มีความเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

22046201  22046202  22046203  22046204 

 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint