บุคคลต้นแบบ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ใด้มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ปี ๒๕๖๓ ประจำฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ให้กับนายวีระพันธ์ สว่างแสง ช่างระดับ ๗ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ สำหรับบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล สมควรยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นและมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำความดีต่อไป

12036301  12036302 

การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร จัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ กฟผ. ที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงไฟฟ้าภาคใต้,ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้,กองเหมืองกระบี่ เข้ารับบริการทั้งสิ้น ๓๐๔ คน รวมทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ เข้ารับบริการ จำนวน ๑๐๐ คน การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รีบรักษาดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้รับการตรวจและแพทย์ เพราะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษา ก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้น

05036301  05036302  05036303  05036304  05036305 
05036306  05036307  05036308  05036309  05036310 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint