กฟผ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นดาวเรือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 

 

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยการเก็บขยะทำความสะอาด ประดับตกแต่ง สถานที่ของหน่วยงาน ด้วยดอกไม้สีเหลือง(ดอกดาวเรือง)และปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติ ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ต้น บริเวณสวนสุขภาพ โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เนื่องในปีมหามงคลดังกล่าว

30056201  30056202  30056203  30056204 
30056205  30056207  30056206  30056208 

อกป.และ อฟภ. จัดประชุม ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า

 

 

 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) เป็นประธาน การประชุม “ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า” โดยมีผู้ปฏิบัติงานทีมกฎหมาย จากฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในการผลิตไฟฟ้าเป็นภารกิจที่สำคัญ และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายและสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อกป.และ อฟภ.จึงจัดประชุมขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

02056220  02056221  02056223  02056224  02056225  02056226 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint