กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า โรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ตามแผนบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์กร การสร้างคนให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน....

18116201  18116202  18116203  18116204 
18116205  18116206     

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

 

 

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะเข้ามอบกระเช้าต้อนรับร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ แก้วสวน โอกาสย้ายมารับตำแหน่งพลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

28106201

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint