โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล บริเวณ FUEL OIL STORAGE TANK

 

 

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ทำการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล ที่ความรุนแรงระดับ ๒ ทั้งนี้โดยสมมุติเหตุการณ์ ขณะที่โรงไฟฟ้ากระบี่ กำลังเดินเครื่องจ่าย Load ๓๔๐ MW. โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ทีม Operator และทีมบำรุงรักษาเครื่องกล ได้เข้าปฏิบัติงานแก้ไขจุดน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน บริเวณ Fuel Oil Storage Tank เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เกิดเหตุไฟไหม้และน้ำมันหกรั่วไหล ผู้พบเหตุไม่สามารถระงับเหตุได้หดบต-ฟ. จึงสั่งทีมปฏิบัติการและทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าระงับเหตุ เพลิงมีแนวโน้มที่จะลุกลามติด Fuel Oil Storage Tank หดบต-ฟ. จึงแจ้งขออนุมัติ กผบต-ฟ. พิจารณา ประกาศแผนภาวะฉุกเฉินระดับ ๒ และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทีมสนับสนุนเข้าดำเนินการช่วยระงับเหตุป้องกัน จำเป็นต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานทุกคนออกจากอาคารโรงไฟฟ้า จากเหตุการณ์ข้างต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คนคือ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาเดินเครื่อง ๑ คน ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าแพลงขณะเข้าทำการระงับเหตุ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า ๑ คน หมดสติจากการสำลักควัน มีน้ำมันเตารั่วไหลประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร บางส่วนรั่วไหลลงสู่ Oil Separator และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ภายหลังสามารถควบคุมเพลิงและน้ำมันหกรั่วไหลได้แล้ว ได้มีการสำรวจความเสียหาย จัดเก็บน้ำมันรั่วไหลและสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

31076201  31076202  31076203 31076204 
 31076205  31076207  31076206  31076208

 

ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีฐานปฏิบัติอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

25076221   25076222  25076223  25076224

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint