กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

 

   วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมงาน “วัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ของ อฟภ. กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในสังกัด อฟภ. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ กับคอนเซ็ปต์งาน “ถามแรง ตอบตรง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ เป็นการพูดคุยตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ภายหลังเสร็จกิจกรรม นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้นำผู้ปฏิบัติทุกคนร่วมขับร้องเพลง..ชัยชนะ เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคน.ในการที่จะพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน...

12076201  12076202   12076203 12076204 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะกลไกของนักเรียนพิการ ๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางสิตานันท์ เกิดศิริรักษ์ วิทยากรระดับ ๖ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะกลไกของนักเรียนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๔ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรัง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

 04076221

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint