โรงไฟฟ้าภาคใต้ ต้อนรับคณะ ชฟฟ.๑ ประชุมสัญจร คบ.ชฟฟ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 

 

 

 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับนายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า๑ และคณะ โอกาสเดินทางมาประชุมสัญจร คบ.ชฟฟ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่

02036201

02036204 

02036202

02036205 

02036203     

โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับ ชฟฟ๑และคณะเยี่ยมชม ท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน บ้านคลองรั้ว

 

 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ (กบหภต-ฟ.) และ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หบทต-ฟ) ให้การต้อนรับ นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า๑ และคณะ เยี่ยมชมภารกิจการดำเนินงาน ของท่าเทียบเรือและคลังน้ำมัน ของ กฟผ.ที่บ้านคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสเดินทางมาประชุม คบ.ชฟฟ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่

19036201  19036202 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint