ผู้ปฎิบัติงาน โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (Admin.) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำโดย นายดำรงค์ ไสยะ อฟภ. ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและความเป็นศิริมงคล แก่ หน่วยงาน ตนเองและครอบครัว

03016301  03016302  03016303  03016304 
03016305  03016306  03016307  03016308 

กฟผ.กระบี่ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผวก.กฟผ. พร้อมรับฟังทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓

 

 

ณ ห้องประชุมตำเสา สนง. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้   วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ นำโดยนายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ได้ร่วมพบปะอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของ กฟผ. ถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานกลาง ไปยังเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาค โดย ผวก.ได้กล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่อวยพรให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน ก่อนที่จะมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ ย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และได้กล่าวว่า ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นปีที่องค์การของเราได้รับรางวัลกว่า ๕๐ รางวัล จาก ๒๐ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งด้านการบริหารองค์การ และด้านของนวัตกรรมต่างๆ โดยรางวัลที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจคือ รางวัลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจริยธรรม ที่สะท้อนให้เห็นว่า กฟผ. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ได้คะแนนเป็นอันดับ ๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และยังจัดอยู่ ในอันดับ ๑๐ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งประเทศ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงาน กฟผ.ตามแผน PDP 2018 เน้นให้นำนวัตกรรมที่ค้นคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุดและอีกทั้งจะเดินหน้าจัดตั้งบริษัทนวัตกรรม เพื่อให้นำนวัตกรรมของ กฟผ. ไปต่อยอดเป็นผลผลิต สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับองค์การ ต่อไป

02016301  02016302  02016303  02016304  02016305 
02016306  02016307       

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint